Witamy na stronie ZTG POMERANIA

Witamy na stronie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego „POMERANIA”, istniejemy jako zarejestrowane Towarzystwo Genealogiczne od maja 2014 roku.

Zgodnie z § 19 pkt. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA, zarząd ZTG POMERANIA zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 24 czerwca 2017 r./sobota Zebranie odbędzie się Sali nr 613 Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przy ul. Podgórnej nr 15/16. Rozpoczęcie zebrania godz. 09.00.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. dokonanie oceny całokształtu działalności Towarzystwa,
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z działalnością Towarzystwa;
 7. ustalanie wpisowego i składek członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
 9. uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmian,
 10. rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych z Towarzystwa,
 11. przyjęcie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 12. uchwalanie budżetu Towarzystwa,
 13. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.

Proszę wszystkich członków ZTG POMERANIA o punktualne przybycie na Zwyczajne Walne Zebranie Członków. Pozostały czas wykorzystamy na omówienie naszych działań.

Polub Nas na facebooku !      liku