Patroni i partnerzy konkursu

Konkursowi patronują:

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz HINC

www.szczecin.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza

www.kuratorium.szczecin.pl

Dyrektor Archiwum Państwowe w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk

www.szczecin.ap.gov.pl

 

Partnerzy konkursu:

 

Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć.

www.kresywschodnie.org.pl