Patroni

Konkursowi patronują:

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski

www.szczecin.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza

www.kuratorium.szczecin.pl

Dyrektor Archiwum Państwowe w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk

www.szczecin.ap.gov.pl