Kontakt i darowizny

Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „POMERANIA”

Adres: 

ul. Waleriana Łukasińskiego 34/10

71-215 SZCZECIN

Tel.: + 48 793 191 265 lub +48 91 881 21 62

KRS:           0000560797

NIP:            8522614001

Regon:      362598238

 

DAROWIZNY / DONATION

Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3617 4633

Prosimy o darowizny  zgodne z naszymi celami statutowymi.