Uczestnicy

Harmonogram Konkursu:

1 październik 2018 r. – 10 październik 2018 r. – Przesłanie do Szkół Podstawowych w województwie zachodniopomorskim zaproszenia do wzięcia udziału w konkursie.

1 listopad 2018 r. – 30 listopad 2018 r. – Nadsyłanie prac konkursowych.

10 listopad 2018 r. – 14 grudzień 2018 r.- Ocena nadsyłanych prac przez komisję konkursową.

15 grudzień 2018 r. – Ogłoszenie laureatów konkursu na stronie internetowej ZTG POMERANIA – ztgpomerania.pl .

do 17 grudzień 2018 r. – Powiadomienie szkół podstawowych o wynikach konkursu i przesłanie zaproszeń na uroczystość wręczenia nagród dla laureatów.

11 styczeń 2019 r. – Wręczenie nagród laureatom konkursu i ich opiekunom.