Kontakt, deklaracje i darowizny

Deklaracja członkowska kandydata do wstąpienia do Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego POMERANIA. Po wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres mailowy: ztgpomerania@gmail.com  :

Deklaracja czlonkowska 2019

Kontakt:

Zachodniopomorskie Towarzystwo Genealogiczne „POMERANIA”

Adres: 

ul. Waleriana Łukasińskiego 34/10

71-215 SZCZECIN

Tel.: + 48 793 191 265 lub +48 91 881 21 62

KRS:           0000560797

NIP:            8522614001

Regon:      362598238

 

DAROWIZNY / DONATION

Bank: BNP Paribas

Nr konta: 90 1750 0012 0000 0000 3617 4633

Prosimy o darowizny  zgodne z naszymi celami statutowymi.

1,5% z podatku

Podatnik, który chciałby wesprzeć cele organizacji 1,5 % powinien wypełniając roczne zeznanie podatkowe wpisać numer (0000377928) KRS Fundacji Kamienica 1, z dopiskiem w rubryce „cel szczegółowy 1,5 %“ wpisać – „Upowszechnianie genealogii”.